KULUTTAJANSUOJA

 

Potilasvahinkolaki laajeni toukokuun 1999 alusta koskemaan myös kosmeettista kirurgiaa. Siihen asti ilman terveydellisiä syitä tehdyistä hoidoista kuten kauneusleikkauksista ei ollut voinut saada korvauksia, vaikka seurauksena olisi ollut vakava tulehdus tai leikkaus olisi kokonaan epäonnistunut.

Potilaalla, eli palvelun ostajalla on oikeus virheettömään suoritukseen. Lääkärin virheestä tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko sekä syy-yhteys syntyneen vahingon ja lääkärin laiminlyönnin tai virheen välillä muodostavat lääkärin vahingonkorvausvelvollisuuden.

Erittäin pieni prosentti potilaista, jotka valittavat potilasvakuutukseen heille tehdystä esteettisestä toimenpiteestä, saavat korvauksen. Pelkkä tyytymättömyys esteettiseen lopputulokseen ei riitä perusteeksi korvaukselle, vaan tapahtuneen vahingon tulee olla todella merkittävä.

Lisätietoja Potilasvakuutusyhdistyksestä Puh. (09) 680 401.

Jotkut plastiikkakirurgian toimenpiteitä tarjoavat yritykset tekevät asiakkaidensa kanssa erilliset kirjalliset sopimukset, joissa asiakkaalle annetaan tyytyväisyys tai laatutakuut. Kun kyseessä on suomalaisen yrityksen (riittää, että yritys, jonka kautta suoritat leikkauksesi on suomalainen, vaikka toimenpide suoritettaisiinkin Virossa) ja suomalaisen kuluttajan välinen sopimus, niin kiistatilanteen sattuessa kuluttaja voi olla yhteydessä Suomalaiseen kuluttajavalituslautakuntaan. Kuluttajavalituslautakunta on puolueeton elin, joka käsittelee asian. Yleensä yritykset eivät ala kiistelemään potilaidensa kanssa, koska heille on tärkeintä se, että potilas on tyytyväinen lopputulokseen.