KORVIEN MUOTOILUTOIMENPITEET


- Pienennykset
- Kavennukset
- Muokkaukset

Korvien muotoilutoimenpiteet

Korvien ulkonäköön vaikuttavat muun muassa perinnölliset tekijät, kasvu ja ikä. Korvien muotoilutoimenpiteen tarkoituksena on muokata korvista juuri oikean kokoiset ja näköiset, jotta ne miellyttävät kantajaansa.

Hörökorvien muokkaustoimenpide on kirurginen toimenpide, jonka tarkoituksena on kääntää ulospäin osoittava (höröttävä) korvalehti luonnolliseen asentoon.

Mihin muokkauksella pyritään

Toimenpiteellä voidaan korjata hörökorvat ja muokata korvan ulkonäköä potilaan toivomalla tavalla. Ikärajaa toimenpiteeseen ei ole ja toimenpide voidaan toteuttaa pelkästään esteettisistä syistä. Jos sinua on jo pitemmän aikaa häirinnyt korviesi ulkomuoto, ne voidaan korjata tällä toimenpiteellä.

Mitä toimenpiteessä tehdään

Toimenpide toteutetaan paikallispuudutuksessa. Toimenpide kestää kokonaisuudessaan noin 1-2 tuntia. Toimenpide ei vaadi yöpymistä plastiikkakirurgisella yksiköllä.

Jääkö toimenpiteestä näkyviä arpia

Toimenpiteitä suorittavat plastiikkakirurgit pyrkivät minimoimaan arpijäljet ja sijoittamaan ne vartalon omiin luonnollisiin uurteisiin piiloon. Viilto tehdään korvalehden taakse, jolloin näkyviä arpia ei jää korvalehden suoristuttua.

Mitä on hyvä muistaa toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteen jälkeen tulee käyttää tukisidettä tai pantaa 1-2 viikon ajan. Käsitelty alue täytyy pitää kuivana ja puhtaana.

Toimenpiteestä toipuminen

Ompeleiden poiston jälkeen on vielä hyvä pitää korvien yli ulottuvaa nauhaa tai pantaa esimerkiksi kotioloissa ja öisin. Korvat tulevat hieman nousemaan ulospäin operaation jälkeen, mutta se tulee olemaan vain murto-osa verrattuna lähtötilanteeseen.

Miten toimenpiteeseen pääsee?

Kun alat suunnitella korvien muotoilutoimenpidettä, sinun kannatta ottaa yhteyttä toimenpiteitä suorittavaan plastiikkakirurgiseen yksikköön. Heiltä saat lisätietoa toimenpiteestä. Neuvontavastaanotoilta voit varata ajan alustavaan konsultaatioon. Vastaanottokäynnillä saat henkilökohtaisesti tietoa toimenpiteestä ja olet selvillä mitä toimenpidettä sinulle suositellaan sekä mitä toimenpiteellä voidaan aikaansaada kohdallasi . Yleensä vastaanottokäynnillä laaditaan hoito- ja toimenpidesuunnitelma sekä tehdään kustannusarvio toimenpiteestä. Samalla saat vastaukset mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

Alustavat tutkimukset

Ennen toimenpidettä edeltää aina terveydentilatutkimus. Mahdolliset sairaudet, vakituinen lääkitys, alkoholi- ja tupakointitottumukset sekä allergiat otetaan huomioon toimenpidettä suunniteltaessa. Potilaan korvat mitataan ja suunnitellaan huolellisesti korvien tuleva koko ja muoto. Tutkimuksessa kartoitetaan potilaan omat toiveet ja odotukset toimenpiteeltä. Yleensä toimenpiteen suorittava plastiikkakirurgi ottaa valokuvia ennen ja jälkeen toimenpiteen vertaillakseen lopputulosta.

Toimenpiteestä toipuminen

Toimenpiteiden jälkeiset kivut ovat erittäin harvinaisia. Esiintyessään ne ovat lieviä, lyhytaikaisia ja helposti lääkittävissä tavallisilla särkylääkkeillä. Toimenpidealue tuetaan toimenpiteen jälkeen tukipannalla, joka ehkäisee turvotusta ja tukee käsitellyn alueen. Toimenpiteen jälkeen käytetään tukipantaa. Toimenpiteen vaatimat ompeleet poistetaan 5-15 vrk jälkeen toimenpiteestä. Ompeleiden poisto on nopeaa ja kivutonta. Lopputuloksen kannalta on suositeltavaa, että ompeleet poistaa erikoislääkäri, joka samalla tarkastaa toimenpidealueen kuntoutumisen. Ompeleiden poiston jälkeen ei yleensä tarvita jälkihoitoa.

Tarvitaanko sairaslomaa?

Sairaslomaa ei toimenpiteen jälkeen tarvita.

Tarvitsetko saattajaa?

Pienten paikallispuudutuksessa tehtyjen toimenpiteiden jälkeen voi palata yksinkin.

Jääkö toimenpiteestä näkyviä arpia?

Toimenpiteitä suorittavat plastiikkakirurgit pyrkivät minimoimaan arpijäljet ja sijoittamaan ne vartalon omiin luonnollisiin uurteisiin piiloon.

Kuinka nopeasti toimenpiteeseen pääsee?

Yksityisellä sektorilla toimenpiteisiin pääsee viikon -kuukauden kuluessa, suoritettavan toimenpiteen ajankohta suunnitellaan oman aikataulusi mukaan.
Tarkempaa ajankohtaa toimenpiteeseen pääsemistä varten kannattaa kysyä suoraan plastiikkakirurgisista yksiköistä.